Automatiskt brandlarm Alingsås

Larmet gick: 22 oktober 2021 - 14:17

Automatiskt brandlarm till Östlyckeskolan, ingen brand.

Insatsstyrka: Alingsås