Faktureringsinformation

 

Fakturadress:

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
FE830 Scancloud, 83190 Östersund
Referens: AVRF
Organisationsnummer: 222000-2535
Momsregistreringsnummer: SE212000253501

E-postfaktura:

alivar.faktura@alingsås.se

Elektroniska fakturor:

Vi använder oss av en e-fakturaoperatör för att kunna ta emot svefakturor. Vi är även anslutna till PEPPOL-nätverket och kan ta emot sådana fakturor.

E-fakturaoperatör: Scancloud (före detta Addett)

ALINGSÅS OCH VÅRGÅRDA RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND, 2220002535
Peppolid: 0007:2220002535

alternativt,

Svefaktura:
Eid: 7362220002534
mot VAN-operatör: Scancloud AB

Har du inte börjat med att skicka e-faktura till Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund? Idag finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

För att komma igång med att skicka e-fakturor till Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund ska du eller e-fakturaoperatören ställa om till e-faktura i ert affärs-/ekonomisystem. Där anger du, beroende på vad som efterfrågas, organisationsnummer eller GLN-nummer till Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund samt kommunens e-fakturaoperatör.

Som operatör anges Scancloud (f.d. Addett). När detta är klart och du har skickat första fakturan skickar du en förfrågan om fakturan gått igenom till edisupport@scancloud.se innehållande ditt organisationsnummer samt numret på din kundfaktura. Scancloud Support kommer därefter bekräfta om/när det är klart att skicka löpande fakturor.

Kommunikation

Du är välkommen att använda valfri e-fakturaoperatör förutsatt att resultatet är enligt våra önskemål. Enligt rådande praxis inom e-handel står du för dina egna kostnader för att sända fakturor, och vi står för våra kostnader kopplat till mottagandet av dem.

Kan du i dag inte skicka e-fakturor, med vill komma igång att fakturera Alingsås  och Vårgårda räddningstjänstförbund med e-fakturor, är du välkommen att kontakta edi-relations@scancloud.se

Fakturainnehåll

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund tillämpar generellt 30 dagars betalningstid och godkänner inga faktureringsavgifter. En faktura som skickas till oss ska innehålla beställarens för. och efternamn för att fakturan ska kunna styras till rätt person. Vi vill att du anger bankgiro som betalningssätt.

I övrigt ska en faktura uppfylla lagens krav om en fakturas innehåll.