Hjärtstopp

Ett plötsligt hjärtstopp kan inträffa på jobbet så väl som i hemmet eller ute. Ofta är det en anhörig som finns närmast den drabbade och som kan behöva utföra hjärt- och lungräddning.

Vid hjärtstopp drabbas kroppens olika organ och vävnader omgående av dålig syresättning. Detta tillstånd är direkt livshotande och det är därför viktigt att den som befinner sig i närheten har förmågan att ingripa och på så sätt öka chansen för den drabbade att överleva utan bestående skador.

Alla människor bör ha en grundutbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) för att veta hur man skall agera i en situation där den som drabbats kräver snabb hjälp. 

Vi kan erbjuda utbildning i HLR för vuxna, HLR för barn och HLR med halvautomatisk defibrilator.
Om du är intresserad av utbildning i HLR hittar du mer information under denna länk.

Så här bör du agera om någon i din närhet drabbas av ett hjärtstopp: