Hjärt-lungräddning

Ett plötsligt hjärtstopp kan inträffa på jobbet så väl som i hemmet eller ute. Ofta är det en anhörig som finns närmast den drabbade och som kan behöva utföra hjärt- och lungräddning. Alla människor bör ha en grundutbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) för att veta hur man skall agera i en situation där den som drabbats kräver snabb hjälp. 

Läs mer om HLR-utbildningar och utbildningsmaterial på www.hlr.nu

Du kan också boka in en utbildning via Brandskyddsföreningen Väst