Kontakta oss

Vid nödsituation ring 112.

Ring 113 13 för att få eller lämna information angående stora olyckor, stormar, översvämningar eller andra kriser.

 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

På brandstationen i Alingsås finns förvaltningsledning och verksamhetsstöd, tillsammans med avdelningen för förebyggande och utbildning samt insats och beredskap. På stationen finns också en heltiddstyrka och insatsledare.

Alingsås kommun växel: 0322-61 60 00
Vakthavande styrkeledare i Alingsås: 0322-61 61 61

E-post: raddningstjansten@avrf.se

Besöksadress och postadress:
Tomasgårdsvägen 1
44139 Alingsås 

Sollebrunn

Obemannad station med deltidsstyrka i beredskap.

Besöksadress:
Alingsåsvägen 15
441 74 Sollebrunn

Vårgårda

Obemannad station med deltidsstyrka i beredskap.

Besöksadress:
Föreningsgatan 2
447 80 Vårgårda

Räddningstjänstförbundet

Daniel Filipsson (m)
Ordförande i direktionen

Linda Ottosson
Förbundsdirektör
0322-61 61 68
linda.ottosson@avrf.se

Ante Mikacic
Räddningschef
0322-616932
ante.mikacic@avrf.se

Stefan Bedö
Projektledare ny brandstation
0322-61 61 09, 0704 80 80 54
stefan.bedo@avrf.se

 

Avdelningar:

Verksamhetsstöd

Sara Brodin
Chef avdelningen för Verksamhetsstöd
0322-61 71 97
sara.brodin@avrf.se

Malin Haglund
Administratör
0322-61 61 62
malin.haglund@avrf.se

Anders Aronsson
Fastighet, fordon samt externa nycklar
0709 12  02 61
anders.aronsson@avrf.se

Claes Sannestål
Driftledare
0322-61 61 66
claes.sannestal@avrf.se

Förebyggande och utbildning 

Johan Blad
Chef avdelningen för Förebyggande och Utbildning
0322-61 61 64
johan.blad@avrf.se

Anders Dahn
Tillsynsförrättare
0322-61 61 63
anders.dahn@avrf.se

Magnus Bredesen
Tillsynsförrättare
0322-61 60 59
magnus.bredesen@avrf.se

Magnus Stomberg
Brandskyddskontrollant
Telefontid mellan klockan 14:00-16:00.
0322-61 67 58
magnus.stomberg@avrf.se

Insats och beredskap

Ante Mikacic
Chef avdelningen för Insats och Beredskap, tillika räddningschef
0322-616932
ante.mikacic@avrf.se

Insatsledare 

Andreas Håkansson
andreas.hakansson@avrf.se

Andreas Högemark
andreas.hogemark@avrf.se

Fredrik Alenström
fredrik.alenstrom@avrf.se

Jan Hedberg
jan.hedberg@avrf.se

Magnus Johansson
magnus.johansson@avrf.se

Stefan Bedö
stefan.bedo@avrf.se

Styrkeledare

Jan-Åke Enström
jan-ake.enstrom@avrf.se

Bo Andersson
bo.andersson@avrf.se

Ulf Johnsson
ulf.johnsson@avrf.se

Stefan Löfgren
stefan.lofgren@avrf.se

Martin Ekdahl
martin.ekdahl@avrf.se