LIA

Under termin tre av utbidlningen Skydd mot olyckor, i kursen Lärande i arbete, ska den studerande utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser vad gäller de delar som utbildningen tidigare behandlat.

Den studerande ska också utveckla sin förståelse för yrkesverksamheten inom kommunalt räddnings- och säkerhetsarbete. För att uppnå detta genomförs praktik, lärande i arbete, inom någon kommunal räddningstjänst.

Syftet med LIA (lärande i arbete) är att den studerande ska få en grundläggande insyn i hur räddningstjänstens verksamhet fungerar och bedrivs.

 

Hos oss i Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund vill vi erbjuda eleven möjligheten att delta i de olika arbetsuppgifterna som räddningstjänsten utför.

Vår arbetstidsmodell möjligör att brandmännen arbetar både förebyggande och operativt, och det innebär att även du som LIA-elev erbjuds möjligheten att delta i bägge av dessa områden.

Förebyggande arbetsuppgifter kan till exempel vara extern utbildning eller tillsyn av olika verksamheter.

Operativa arbetsuppgifter innebär bland annat att åka på skarpa räddningsinsatser, men även att öva på olika moment kopplat till räddningsinsatser.

 

Har du något särskilt önskemål gällande din praktik hos oss så har vi goda möjligheter att anpassa vår verksamhet så att du skall få en så bra praktik som möjligt.

För mer information kontaktar du vår LIA-koordinator Kristoffer på e-postadress:

kristoffer.kumarlidvall@avrf.se

 

Välkommen till Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund under din LIA-period!