Under 2022 larmades räddningstjänsten nationellt till 6 668 bränder och brandtillbud i bostäder och varje år omkommer 80–90 personer i bostadsbränder. Extra utsatta är våra äldre, ensamboende och personer med nedsatt förmåga att ta sig ut på egen hand. Det bästa sättet att förebygga bränder är bra rutiner, brandskydd och kunskap om hur bränder uppstår.

Du kan läsa mer om de fyra B:na i dokumentet nedan eller på Brandskyddsföreningens hemsida.

Här hittar du Brandskyddsföreningens broschyr om de fyra B:na för ett brandsäkert boende.