Medlyssningen innebär att vi har möjlighet att lyssna när olika typer av samtal kommer in till larmcentralen. Den är på så vis ett viktigt och bra verktyg för att effektivisera utryckningar, exempelvis genom att spika adresser eller välja rätt fordon och utrustning redan innan larmet om utryckning kommer.

– Medlyssningen skapar bättre förutsättningar att fatta kloka taktiska beslut i ett tidigt skede vid en händelse så vi ser detta som en viktig del i vårt arbetssätt, säger förbundsdirektör Linda Ottosson.

Det var i oktober 2021 som vi fick reda på att möjligheten till medlyssningen skulle försvinna från det dåvarande räddningsledningssystemet Västra Räddningsregionen tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg.

Redan 2022 genomförde vi en förstudie om att byta räddningsledningssystem och 2023 fortsatte processen med politiska beslut och budgetmedel inför bytet som skett nu under våren 2024.

– Medlyssningen är viktig för våra kommuninvånare och tack vare bytet av räddningsledningssystem har vi nu säkrat upp detta viktiga verktyg för vår räddningstjänst, säger förbundsordförande Daniel Filipsson (M).

Sedan slutet av mars är det nya systemet på plats och det finns återigen möjlighet till medlyssning. Det skapar en starkare organisation och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

– Vi sätter stolthet i att alltid utveckla vår verksamhet och medlyssningen kan kapa sekunder som i slutändan innebär räddade liv. Dessutom ger den brandmännen möjlighet att förbereda sig mentalt på de larm som kommer in, det ser vi också som en stor fördel, säger räddningschefen Ante Mikacic.